Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Otorynolaryngologia: Czasopisma

OTORYNOLARYNGOLOGIA – przegląd kliniczny

OTORHINOLARYNGOLOGY – clinical review

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

ISSN: 1643-658X

ISSN dla wersji elektronicznej: 2083-3326

język: polski, streszczenia w języku angielskim

Index Copernicus Value 2019: 74,31 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV 2015 – 6.4 pkt)

Jest indeksowane w bazach: Google Scholar, Index Copernicus, Polska Bibliografia Lekarska, NML Catalog, Polish Scientific Journals Database

Wydawane od 2002 roku
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Mediton”

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2012-2013, 2014-2015

 
 

Rejestrowane w bazach: Polska Bibliografia Lekarska GBL i Index Copernicus.

Czasopismo „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access).
Zasady wykorzystania artykułów w czasopiśmie „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" określa licencja CC - BY - NC (Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska).
W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie należy podać następujące informacje: autora/autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, numer, zakres stron i nazwę licencji wraz z linkiem do jej opisu (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl).

Do publikacji w kwartalniku „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” przyjmowane są artykuły oryginalne oparte zarówno o wyniki badań klinicznych, jak i doświadczalnych, kazuistyczne i opracowania poglądowe dotyczące wszystkich aspektów następujących dziedzin naukowych: otorynolaryngologia, audiologia, foniatria, logopedia, neurologopedia i pokrewne.

 

 

Aktualności 07.05.2020

XVII Konferencja Otorynolaryngologia Łódź 2020

XVII Konferencja Otorynolaryngologia Łódź 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami doniesień plakatowych Konferencji "Otorynolaryngologia Łódź 2020" w zakładce Aktualny numer. Uprzejmie informujemy, że XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Otorynolaryngologia" w połączeniu z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego organizowana pod patronatem czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2020r. Zapraszamy!
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: otorynolaryngologia2020.pl/ 

Opłata redakcyjna

Informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2018 roku została wprowadzona opłata redakcyjna. Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie "Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" to 369 zł ( z Vat). Autor/Autorzy, których artykuły zostaną przyjęte do publikacji zobowiązują się do uiszczenia opłaty redakcyjnej - na podstawie umowy z Wydawnictwem Mediton (szczegóły w zakładce "Informacje dla Autorów").