Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Zawroty głowy zależne od MRI
Waldemar Narożny 1/, Jerzy Kuczkowski 1/, Andrzej Skorek 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Rezonans magnetyczny jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą badania coraz częściej stosowaną we współczesnej diagnostyce klinicznej. Obserwuje się tendencję do wdrażania do praktyki skanerów MRI o coraz większej sile, czemu towarzyszą doniesienia o potencjalnych efektach ubocznych oddziaływania pola magnetycznego o wysokiej częstotliwości na ustrój człowieka, m.in. w postaci pobudzenia układu przedsionkowego.
Autorzy krótko przedstawiają historię badań nad MRI, zarysowują metodę działania skanerów MRI, opisują użyteczność tej metody w otoneurologii oraz subiektywne i obiektywne efekty oddziaływania pola magnetycznego na narząd przedsionkowy.
Osoby przebywające w polu magnetycznym zgłaszają przejściowe kłopoty z koncentracją, metaliczny smak w ustach, zawroty głowy, błyski świetlne zgodne z fazą szybką oczopląsu.
Omówione zostają także hipotetyczne mechanizmy oddziaływania pola magnetycznego na błędnik, w tym najbardziej prawdopodobny oparty na działaniu siły Lorentza oraz próby zastosowania pola magnetycznego w rozpoznawaniu, leczeniu i rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Przedstawione omówienie wpływu MRI na układ przedsionkowy jest pierwszą polskojęzyczną publikacją poświęcona temu zagadnieniu.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 2. czerwiecstrony: od 45do 51
pełna wersja