Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Zastosowanie systemów wspomagających słyszenie (FM) w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Monika Knychalska-Zbierańska 1/
  • 1/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku

W artykule przedstawiono definicyjne ujęcie oraz charakterystykę zaburzeń procesów ośrodkowego przetwarzania słuchowego
(Auditory Processing Disorder, APD). Dla lepszego i bardziej dogłębnego zrozumienia istoty problemu przytoczono badania dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Celem niniejszego opracowania było przede wszystkim wskazanie na korzyści płynące z używania systemów wspomagających słyszenie przez dzieci cierpiące na APD. Systemy FM stanowią doskonałe uzupełnienie rehabilitacji słuchowej oraz mogą stać się jedną ze strategii kompensacyjnych w zakresie terapii zaburzeń przetwarzania informacji słuchowej. Wspomaganie codziennego funkcjonowania dziecka poprzez korzystanie z systemu FM wpływać może także na poprawę zdrowia psychicznego i emocjonalnego pacjentów. Rozpatrywanie kwestii używania systemów wspomagających słyszenie przez pryzmat holistycznego ujmowania rehabilitacji dzieci cierpiących na APD winno być również bardzo przydatne w planowaniu
terapii logopedycznej.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 1do 7
pełna wersja