Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Zastosowania technik inżynierii tkankowej w leczeniu perforacji błon bębenkowych
Maria Makuszewska 1/, Magdalena Sokołowska 2/, Bożena Skotnicka 3/
  • 1/ Oddział Otolaryngologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
  • 2/ Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • 3/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Inżynieria tkankowa łączy zasady inżynierii materiałowej i nauk przyrodniczych. Stosowana jest w celu wytworzenia materiałów
biologicznych do zastąpienia bądź przywrócenia ciągłości i czynności tkanek lub narządów. Wymaga ona odpowiedniego
sterowania trzema zasadniczymi składowymi: komórkami (somatycznymi lub macierzystymi), odpowiednim rusztowaniem dla odtwarzającej się tkanki oraz czynnikami stymulującymi ten proces. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego zastosowania technik inżynierii tkankowej do przyśpieszania lub indukowania gojenia perforacji błon bębenkowych.
Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie z użyciem komórek macierzystych nie wykazały swojej przewagi. Natomiast liczne materiały wykorzystywane jako rusztowanie dla odtwarzającej się błony (matryce pozakomórkowe allo- i ksenogennego
pochodzenia, kolagen, fibroina jedwabna, chitozan) potwierdziły swoją biokompatybilność, brak reakcji immunologicznych po ich
zastosowaniu, biodegradację i odpowiednie cechy mechaniczne. Pochodne kwasu hialuronowego znalazły już praktyczne zastosowanie jako związki przyspieszające gojenie błon bębenkowych. Choć czynniki wzrostu wydają się przyśpieszać proces gojenia,
to konieczne są dalsze badania w celu określenia, które z nich są najbardziej odpowiednie.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 1do 9
pełna wersja