Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Zasady kwalifikacji do chirurgicznej rehabilitacji głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Robert Bilewicz 1/
  • 1/ Oddział Laryngologiczny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu; Klinika Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Wprowadzenie. Chirurgiczna rehabilitacja głosu to jedna z coraz częściej proponowanych metod rehabilitacji głosu u chorych poddanych laryngektomii całkowitej. Pozwala na uzyskanie głosu zastępczego dobrej jakości. Jej stosowanie obarczone jest ryzykiem występowania powikłań, które mogą mieć istotny wpływ na decyzję o zastosowaniu u pacjenta.
Materiał i metody. W pracy przedstawiono zasady kwalifikowania do chirurgicznej rehabilitacji głosu w grupie 19 chorych poddanych całkowitemu usunięciu krtani oraz w grupie 7 chorych, którym wytworzono przetokę tchawiczo-przełykową w czasie odległym od laryngektomii i po zakończeniu leczenia onkologicznego.
Wyniki. W kwalifikowaniu chorych do wszczepienia protezy głosowej podczas operacji całkowitego usunięcia krtani (punkcja pierwotna) uwzględniono, poza zgodą chorego, inne wskazania medyczne i pozamedyczne. Z grupy 19 chorych, którym całkowicie usunięto krtań u 11 osób wszczepiono protezę głosową w czasie laryngektomii. Pozostałym zaproponowano naukę mowy przełykowej lub stosowanie laryngofonu. Wśród osób zgłaszających się po usunięciu krtani w przeszłości do punkcji wtórnej oceniono Wskaźnik Niepełnosprawności Głosu (VHI). U osób zakwalifikowanych wskaźnik ten wynosił powyżej 85. Ponadto w kwalifikowaniu pacjentów do punkcji wtórnej
uwzględniano również wskazania medyczne i pozamedyczne.
Wnioski. W celu ograniczenia ilości powikłań związanych z nieszczelnością przetok tchawiczo-przełykowych, chirurgiczną rehabilitację głosu u chorych po laryngektomii całkowitej powinno się stosować w przypadku braku efektów nauki mowy przełykowej. Kwalifikacja do chirurgicznej rehabilitacji głosu chorych po laryngektomii całkowitej powinna mieć charakter indywidualny z uwzględnieniem aspektów medycznych,  społecznych i zawodowych. Przebycie radioterapii stanowi względne przeciwwskazanie do chirurgicznej rehabilitacji głosu.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 1. marzecstrony: od 19do 24
pełna wersja