Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Zapalenie wyrostka sutkowatego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka z wrodzoną neutropenią
Beata Pucher 1/, Katarzyna Jończyk-Potoczna 2/, Jakub Sroczyński 1/, Jagoda Kolasińska-Lipińska 1/, Benigna Konatkowska 3/, Bartosz Polski 1/, Michał Ryglewicz 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2/ Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 3/ Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wrodzona neutropenia (Severe congenital neutropenia, SCN) należy do heterogennej grupy pierwotnych niedoborów odporności. Ich wspólną cechą jest stała, znacznie obniżona liczba granulocytów obojętnochłonnych. Rozpoznanie ustala się najczęściej w okresie niemowlęcym na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych, do których należą nawracające stany gorączkowe oraz infekcje, tj. stany zapalne przyzębia, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz okolic odbytu.
W pracy przedstawiono przypadek 20-miesięcznego chłopca, który został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w Poznaniu w grudniu 2012 roku z powodu ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego. Początkowo obserwowano spadek parametrów zapalnych, następnie pomimo antybiotykoterapii, nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego ze wzrostem ciepłoty ciała do 40 stopni. W 36. dobie po antromastoidektomii nastąpiło rozejście się rany pooperacyjnej. Chłopiec został przekazany do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatrycznej, gdzie rozpoznano wrodzoną neutropenię na podłożu mutacji genu ELANE. Odpowiada ona za około 50-60% przypadków SCN.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 54do 57
pełna wersja