Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Karolina Dajos 1/, Adam Piłka 2/, Andrzej Senderski 3/, Krzysztof Kochanek 2/, Henryk Skarżyński 2/
  • 1/ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • 2/ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
  • 3/ Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Wstęp. Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego jest trudna ze względu na brak wystandaryzowanych testów, procedur klinicznych oraz specjalistycznych urządzeń. Na wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych wpływa wiele czynników, między innymi wiek, poziom rozwoju poznawczego, językowego, poziom koncentracji. Stwarza to trudności w postawieniu pewnej diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Cel pracy. Analiza wyników wybranych testów ośrodkowych funkcji słuchowych: adaptacyjnego testu rozumienia mowy w szumie (aSPN) oraz adaptacyjnych testów dyskryminacji słuchowej (DLD, DLF, DLI) u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 119 osób w wieku od 7 do 17 lat z prawidłowym słuchem. Osoby zakwalifikowano do testów na podstawie badań audiometrycznych i ankietowych. Testy przeprowadzono za pomocą programu komputerowego „APD” zainstalowanego na komputerze typu laptop HP Compaq nx7400 wyposażonego w słuchawki Sennheiser HDA 200.
Wyniki. Wiek istotnie wpływa na osiągane wyniki testów. Dzieci młodsze uzyskały słabsze wyniki niż dzieci starsze i młodzież. Nie obserwowano natomiast wpływu płci na wyniki testów.
Wnioski. Podczas diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego konieczne jest stosowanie norm wiekowych. Istotne jest opracowanie i wystandaryzowanie procedur klinicznych, urządzeń i testów używanych do diagnostyki ośrodkowych
zaburzeń słuchu.

Otorynolaryngologia tom 12. nr 3.wrzesieństrony: od 121do 128
pełna wersja