Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Wybrane zagadnienia zaburzeń układu równowagi wieku dziecięcego – diagnostyka i rehabilitacja
Agata Pyda-Dulewicz 1/, Renata Pepaś 2/, Małgorzata Śmiechura 2/, Wiesław Konopka 3/
  • 1/ Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • 2/ Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • 3/ Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Zawroty głowy oraz zaburzenia układu równowagi u dzieci powinny być zawsze sygnałem alarmowym dla rodziców i lekarzy pediatrów. Szacuje się, że dolegliwości te występują u około 8-18% dzieci i młodzieży. Najczęściej stwierdza się zaburzenia pochodzenia ośrodkowego. Dolegliwości te mogą przebiegać dynamicznie lub mieć charakter przewlekłych objawów, często uniemożliwiających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie
wśród rówieśników. Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu równowagi są szczególnie trudne u małych pacjentów. Wynika to m.in. z faktu, że pojęcie zawrotu głowy nie jest jednoznaczne, a pacjentom, zwłaszcza młodszym dzieciom, ciężko jest scharakteryzować swoje dolegliwości. W wielu przypadkach leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów. Dlatego też istotne jest wprowadzenie specjalistycznej rehabilitacji, która poprawi efekty terapii. Obecnie istnieje kilka możliwości stworzenia programów terapeutycznych układu równowagi, które będą ciekawą i atrakcyjną formą zajęć dla dzieci, w tym z wykorzystaniem urządzeń bazujących na wirtualnej rzeczywistości czy technik integracji sensorycznej.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 16do 20
pełna wersja