Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Wybrane przyczyny dyzartrii związane z lokalizacją uszkodzenia w obrębie układu nerwowego
Paulina Kucińska 1/
  • 1/ Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dyzartria to zaburzenie mowy, polegające na nieprawidłowej pracy trzech poziomów: artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego
przy zachowaniu prawidłowego planu mowy.
Dyzartria jest jedynie objawem choroby. Najczęściej wynika ona  z uszkodzenia dróg lub ośrodków podkorowych, nerwów lub mięśni biorących udział w powstawaniu mowy. Znajomość przyczyn występowania dyzartrii jest pomocna przy ustalaniu rokowania oraz w procesie leczenia. Często okazuję się, że dyzartria jako objaw neurologiczny jest jednym z pierwszych symptomów choroby. W pracy zostaną omówione wybrane uszkodzenia w obrębie układu nerwowego mogące być przyczyną dyzartrii.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 8do 15
pełna wersja