Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Współczesna terapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
Waldemar Narożny 1/, Ivan Kocić 2/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  • 2/ Katedra i Zakład Farmakologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

We wstępie pracy autorzy przedstawili podstawowe informacje dotyczące embriologii, anatomii i fizjologii ucha wewnętrznego oraz neurochemii układu równowagi. Dalsza część opracowania poświęcona jest przekazaniu współczesnej wiedzy dotyczącej leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Zawroty głowy i zaburzenia równowagi mogą być leczone metodami zachowawczymi (objawowo, przyczynowo), bądź metodami chirurgicznymi (objawowo, przyczynowo) uzupełnianymi o techniki i metody rehabilitacji przedsionkowej (ruchowej). Przybliżając wiedzę dotyczącą farmakoterapii stosowanej w terapii tych dolegliwości autorzy przedstawiają najskuteczniejsze grupy leków, ich międzynarodowe i handlowe nazwy oraz sposób podawania i dawkowania. Część pracy poświęcono różnicom występującym w sposobach leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci i dorosłych.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 2. czerwiecstrony: od 87do 93
pełna wersja