Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Wpływ przewlekłych zaburzeń drożności nosa u dzieci w wieku szkolnym na poczucie gorszej sprawności oddychania
Anna Zakrzewska, Agnieszka Sońta, Rafał Zieliński 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi

Wprowadzenie. Nastolatki cierpiące na przewlekłe zaburzenia drożności nosa często zgłaszają uczucie zmęczenia, senność, a także gorszą sprawność w czasie wykonywania dłuższych wysiłków fizycznych.
Cel pracy. Ocena znaczenia subiektywnych zaburzeń oddychania u dzieci nastoletnich bez cech nadreaktywności oskrzeli, jako dolegliwości wskazującej na konieczność szczegółowej diagnostyki rynologicznej.
Materiał i metody. Badaniami objęto 45 dzieci, płci obojga, w wieku 12-17 lat; 22 z przewlekłym alergicznym nieżytem nosa spowodowanym nadwrażliwością na roztocza kurzu domowego (grupa I), 23 ze zniekształceniem przegrody nosa i/lub małżowin nosowych (grupa II). Grupę porównawczą stanowiło 20 dzieci zdrowych, nie zgłaszających zaburzeń drożności nosa. Przeprowadzono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, testy skórne metodą prick z alergenami inhalacyjnymi. Dolegliwości oceniano na podstawie ankiety SNAQ-11, uzupełnionej subiektywną oceną sprawności oddychania podczas wysiłku. Przeprowadzono badanie rynomanometryczne i pomiary PEF, które rejestrowano 2 x dziennie przez dwa tygodnie. Wszystkie pomiary przeprowadzono dwukrotnie przed oraz 5 miesięcy po leczeniu (immunoterapia lub operacja przegrody nosa).
Wyniki. Przeprowadzona ocena procentowego wskaźnika poprawy drożności nosa i oddychania wykazała istotną korelację pomiędzy wynikiem ankiety SNAQ-11 a subiektywną poprawą oddychania w obu grupach dzieci chorych, a także tendencję zależności pomiędzy zmianą wyniku rynomanometrii a poprawą wyniku PEF.
Wnioski. Przewlekłe zaburzenia drożności nosa mają istotny wpływ na subiektywną ocenę sprawności oddychania.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 10do 14
pełna wersja