Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Wpływ przewlekłego kaszlu na zaburzenie funkcji mięśni zewnętrznych krtani oraz toru oddechowego
Olimpia Stanisławek-Sut 1/, Barbara Jamróz 1/, Joanna Chmielewska-Walczak 1/, Magdalena Milewska 2/, Kazimierz Niemczyk 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, USK, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
  • 2/ Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Cel pracy. Ocena wpływu przewlekłego kaszlu na stopień napięcia mięśni zewnętrznych krtani i występowanie zaburzeń toru oddechowego.
Materiał i metody. W okresie od stycznia 2015 r. do maja 2018 r. konsultowano foniatrycznie 100 kolejnych pacjentów hospitalizowanych z powodu przewlekłego kaszlu w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Chorzy byli badani zgodnie z jednolitym protokołem: ocena palpacyjna mięśni zewnętrznych krtani, toru oddechowego, badanie wideolaryngoskopowe (z oceną w skali RFS) oraz ocena kwestionariuszowa wg ankiety RSI.
Wyniki. W badanej grupie objawy refluksowe zgłosiło 79 pacjentów (średni wynik RSI – 19,04). W ocenie obiektywnej wg skali RFS cechy refluksu krtaniowo-gardłowego stwierdzono u 90 pacjentów (średni wynik RFS – 11,54). U większości pacjentów stwierdzono napięcia mięśni zewnętrznych szyi, zaburzenia toru oddechowego oraz postawy ciała. Analiza podgrup ze względu na czas trwania kaszlu pokazała występowanie wyższego odsetka napięć dla osób z krócej utrzymującym się kaszlem (do i powyżej 60 miesięcy), oraz u kobiet niż u mężczyzn.
Wnioski. Badanie wykazało występowanie wzmożonego napięcia mięśniowego oraz zaburzeń toru oddechowego u pacjentów uskarżających się na przewlekły kaszel.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 2. czerwiecstrony: od 61do 65
pełna wersja