Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Wpływ operacji strzemiączka na próg przewodnictwa kostnego w odległym okresie obserwacji
Marcin Szymański 1/, Piotr Olejarz 1/, Marek Zadrożniak 1/, Małgorzata Żywot 1/, Kamal Morshed 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wprowadzenie.
Na poziom przewodnictwa kostnego w otosklerozie ma wpływ kilka czynników: otoskleroza ślimakowa, efekt Carharta, a w uchu operowanym możliwość uszkodzenia ucha wewnętrznego podczas operacji lub wystąpienie powikłań po zabiegu. Z tego powodu ocena zmian przewodnictwa kostnego po operacji w otosklerozie napotyka trudności. Otwartym jest pytanie, czy w wieloletniej obserwacji, operacja strzemiączka przyspiesza pogarszanie przewodnictwa kostnego, czy może chroni przed uszkodzeniem ucha wewnętrznego w otosklerozie.

Cel pracy.
Ocena wpływu operacji strzemiączka na zmiany przewodnictwa kostnego w otosklerozie w odległym okresie obserwacji.

Materiał i metody.
Z grupy 600 osób operowanych z powodu otosklerozy do oceny włączono 48 chorych z obustronną otosklerozą po jednostronnej operacji strzemiączka, z co najmniej 5-letnim okresem obserwacji. Porównano zmiany progu przewodnictwa kostnego w uchu operowanym i nieoperowanym w okresie 5-19 lat po zabiegu.

Wyniki.
Średni próg przewodnictwa kostnego w uchu operowanym poprawił się w okresie wczesnym po operacji niemal o 9 dB i wynosił ok. 19,1dB w stosunku do niemal 28 dB przed zabiegiem. W odległej obserwacji średni próg przewodnictwa kostnego w uchu operowanym pogorszył się o 8 dB. Podobne zmiany obserwowano w uchu nieoperowanym. Różnice w zmianach progów w ocenianych częstotliwościach między uchem operowanym a nieoperowanym nie były istotne statystycznie.

Wnioski.
Niepowikłana operacja strzemiączka powoduje istotną poprawę przewodnictwa kostnego w okresie wczesnym po zabiegu, jednak nie wpływa ona na zmiany przewodnictwa kostnego w otosklerozie w odległym okresie obserwacji.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 1. marzecstrony: od 17do 21
pełna wersja