Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Uzdrowiskowe leczenie chorób górnych dróg oddechowych u dzieci w Polsce po drugiej wojnie światowej w ujęciu kliniczno-historycznym
Andrzej Kierzek 1/, Roman Heider 2/, Wojciech Laber 2/, Wojciech T. Laber 2/, Jacek Kotuła 3/
  • 1/ Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  • 2/ Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • 3/ Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

Na wstępie zaznajomiono z działaniem medycyny fizykalnej i balneoklimatologii na organizm ludzki, szczególnie na drogi
oddechowe. Przedstawiono rodzaje zabiegów stosowanych w uzdrowiskowej balneoterapii. Zanalizowano kryteria doboru
pacjentów do leczenia fizykalnego. Zrelacjonowano problem współpracy specjalisty otorynolaryngologa oraz specjalisty
medycyny fizykalnej i balneoterapii. Zaznajomiono o unikatowej formie leczenia w polskich uzdrowiskach kilkadziesiąt lat
temu – Ośrodkach Naukowo-Badawczych polskich uzdrowisk.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 3,4 wrzesień, grudzieństrony: od 89do 93
pełna wersja