Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 18. nr 2. czerwiec

Artykuły poglądowe
  Zawroty głowy zależne od MRI 45...51
Waldemar Narożny, Jerzy Kuczkowski, Andrzej Skorek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Wpływ przewlekłego kaszlu na zaburzenie funkcji mięśni zewnętrznych krtani oraz toru oddechowego 61...65
Olimpia Stanisławek-Sut, Barbara Jamróz, Joanna Chmielewska-Walczak, Magdalena Milewska, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Dzieci z zespołem Downa, jako pacjenci oddziałów otolaryngologicznych – ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna 66...69
Katarzyna Jankowska, Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk, Renata Janowicz, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Kostniak zatoki czołowej penetrujący do oczodołu – opis przypadku 70...73
Edward Mollin, Andrzej Skorek, Katarzyna Skrobisz
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Otorynolaryngologia w chirurgicznej działalności lwowskiego chirurga Romana Barącza (1856-1930), profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza 52...60
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF