Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 17. nr 4. grudzień

Artykuły poglądowe
  Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami u dzieci 165...169
Fedir Yurochko, Wojciech Domka, Leszek Kłębukowski
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena wpływu hydroksyzyny na jakość zapisu szyjnych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych 179...185
Dagmara Zaborowska, Dana Pavlovschi, Monika Woźniak, Karolina Dżaman, Igor Anurin, Ireneusz Kantor
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ryzyko niewłaściwej interpretacji wyników testów przetwarzania słuchowego zestawianych z wartościami normatywnymi ustalonymi w językowo odrębnych populacjach 186...192
Marzena Walkowiak, Joanna Majak, Anna Wolniakowska, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Zaburzenia równowagi i zawroty głowy jako objaw niedokrwienia mózgu u pacjentki z zagięciem kątowym tętnicy szyjnej wewnętrznej 193...196
Monika Woźniak, Dagmara Zaborowska, Karolina Dzaman, Igor Anurin, Ireneusz Kantor
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Dokonania Jana Szeparowicza (1843-1882), znanego chirurga lwowskiego w chirurgii krtani i tchawicy 170...178
Andrzej Kierzek, Zbigniew Szlenk
streszczenie» pełna wersja PDF