Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 17. nr 2. czerwiec

Artykuły poglądowe
  Aparat słuchowy a alternatywne urządzenia poprawiające słyszenie 49...56
Tomasz Poremski, Piotr Szymański, Bożena Kostek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Otolaryngolodzy – uczestnicy tajnego nauczania 57...64
Stanisław Chodynicki
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego u osób starszych – wstępne wyniki badań 65...71
Justyna Antczak-Kujawin
streszczenie» pełna wersja PDF
  Dynamika obrazu zaburzeń mowy u pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku 72...79
Monika Kaźmierczak, Karina Wichurska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Gruczolak wielopostaciowy jamy nosa – opis przypadku 80...84
Edward Mollin, Andrzej Skorek, Rafał Pęksa, Katarzyna Skrobisz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Guz Potta u 3-letniego chłopca – opis przypadku 85...88
Paulina Adamczyk, Beata Pucher, Magdalena Prauzińska, Michał Kotowski, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Kraniotomia nadoczodołowa w leczeniu ropniaków podtwardówkowych podstawy czaszki pochodzenia zatokowego 89...93
Paweł Lemski, Tomasz Szmuda, Andrzej Skorek, Tomasz Nowicki, Jerzy Kuczkowski, Paweł Słoniewski
streszczenie» pełna wersja PDF