Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 17. nr 1. marzec

Artykuły poglądowe
  Teraźniejszość i przyszłość leków biologicznych w terapii nowotworów głowy i szyi 1...14
Ewa Pawłowska, Rafał Dziadziuszko, Waldemar Narożny
streszczenie» pełna wersja PDF
  Propozycja optymalizacji systemu profilaktyki i leczenia zawodowych chorób narządu głosu 15...19
Anna Sinkiewicz, Ewa Niebudek-Bogusz, Agata Szkiełkowska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Hospitalizacja dzieci w Polsce z powodu wybranych chorób układu oddechowego w latach 2012-2017 w szpitalach o różnym stopniu referencyjności 20...28
Dariusz Góra
streszczenie» pełna wersja PDF
  Wpływ zaburzeń głosu na jakość interakcji komunikacyjnej w ocenie studentów kierunków filologicznych 29...35
Monika Kaźmierczak
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Jednostronne guzy migdałka podniebiennego – opis przypadku 36...40
Katarzyna Jankowska, Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Profesor Aleksander Władysław Radzimiński (1910‑1972) w świetle dokumentów 41...47
Andrzej Kierzek, Zbigniew Szlenk
streszczenie» pełna wersja PDF