Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 16. nr 4. grudzień

Artykuły poglądowe
  Obrzęk Reinkego – rozpoznanie i postępowanie 131...135
Katarzyna Ura-Sabat, Ewa Niebudek-Bogusz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Użyteczność stosowania testów stabilizacji wzrokowej oraz dynamicznej ostrości wzroku za pomocą narzędzia inVision™ w diagnostyce zawrotów głowy 136...142
Bartłomiej Kowalczyk, Agata Czwalik, Grażyna Olchowik
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zaburzenia przedsionkowe w cukrzycy 143...149
Waldemar Narożny
streszczenie» pełna wersja PDF
  Nowe kierunki rozwoju badań posturografii 150...155
Magdalena Janc, Ewa Zamysłowska-Szmytke, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Rak gruczołowo-torbielowaty regionu głowy i szyi – opis przypadków 156...163
Jarosław Markowski, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Piotr Wardas, Jarosław Paluch, Wojciech Smółka, Anatol Wodołażski, Kornelia Pietrauszka, Karolina Goroszkiewicz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Odwracalna jednostronna ślepota jako powikłanie ropnia oczodołu – opis przypadku 164...169
Michał Lubszczyk, Laura Polaczkiewicz, Dariusz Polaczkiewicz, Jerzy Jakubiszyn
streszczenie» pełna wersja PDF