Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 16. nr 1. marzec

Artykuły poglądowe
  Współczesna terapia autoimmunizacyjnej choroby ucha wewnętrznego 1...8
Waldemar Narożny, Ivan Kocić
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena ilościowa kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych – wyniki wstępne 13...18
Katarzyna Stańska, Mariola Zagor, Elżbieta Sarnowska, Natalia Rusetska, Małgorzata Tomaszewska, Janusz A. Siedlecki, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Adaptacja i walidacja polskiej wersji językowej testów CVHI-10 oraz CVHI-10-P 19...25
Natalia Tuz-Hrycyna, Ewelina Sielska-Badurek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Poczucie stresu i niepełnosprawności głosu u pacjentów z dysfonią 26...32
Anna Cielecka, Ewelina Sielska-Badurek, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Stan narządu przedsionkowego u dzieci z zawrotami głowy niejasnego pochodzenia – pacjentów oddziału neurologii dziecięcej 33...39
Krystyna Orendorz-Frączkowska, Marzena Kubacka, Maciej Zając
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Leczenie tocznia nosa (Lupus vulgaris nasi) w drugiej połowie dziewiętnastego i pierwszej połowie dwudziestego wieku 9...12
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF