Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 15. nr 4. grudzień

Artykuły poglądowe
  Leczenie alergicznego i infekcyjnego nieżytu nosa i zatok przynosowych w świetle konsensusów międzynarodowych 145...151
Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rola Staphylococcus aureus w nawracającym zapaleniu migdałków podniebiennych u pacjentów poddawanych tonsillektomii 152...158
Marta Katkowska, Katarzyna Garbacz, Józef Stromkowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Toczeń nosa (Lupus vulgaris nasi) w polskim lekarskim piśmiennictwie w drugiej połowie dziewiętnastego i pierwszej połowie dwudziestego wieku 159...164
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Czy trening muzyczny polepsza wyniki testów wyższych funkcji słuchowych u dorosłych z prawidłowym słuchem? 165...172
Joanna Majak, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Zaburzenia w rozwoju języka u implantowanego dziecka z głęboką wadą słuchu – studium przypadku 173...178
Helena Liwo
streszczenie» pełna wersja PDF
  Nerwiak osłonkowy końca języka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 179...183
Olga Jurek, Zuzanna Gronkiewicz, Piotr Wójtowicz, Krystyna Filipowicz, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Sprawozdanie z European Rhinology Research Forum 184...185
Rafał Chmielewski
streszczenie» pełna wersja PDF