Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 15. nr 1. marzec

Artykuły poglądowe
  Zastosowanie systemów wspomagających słyszenie (FM) w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego 1...7
Monika Knychalska-Zbierańska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Wybrane przyczyny dyzartrii związane z lokalizacją uszkodzenia w obrębie układu nerwowego 8...15
Paulina Kucińska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Wybrane zagadnienia zaburzeń układu równowagi wieku dziecięcego – diagnostyka i rehabilitacja 16...20
Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rola przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w poprawie lub utrzymaniu stopnia odżywienia w trakcie radioterapii lub chemioradioterapii w nowotworach regionu głowy i szyi 21...27
Mieszko Białas, Marta Biedka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Leczenie głuchoty metodą Cléret w drugiej połowie XIX wieku 28...32
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Rola witaminy D3 w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 33...38
Małgorzata Tomaszewska, Mariola Zagor, Natalia Rusetska, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena wartości manualnej terapii krtani w rehabilitacji głosu u pacjentów z dysfonią 39...46
Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz, Justyna Wiktorowicz, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Dacrocystorhinostomia w leczeniu niskiego zwężenia przewodu nosowo-łzowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 47...54
Piotr Wardas, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Jarosław Markowski, Karolina Goroszkiewicz, Agnieszka Jarosińska, Paweł Wowra
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ropniak podczepcowy jako powikłanie ostrego zapalenia zatoki czołowej 55...57
Edward Mollin, Andrzej Skorek
streszczenie» pełna wersja PDF