Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 14. nr 4. grudzień

Artykuły poglądowe
  Specyfika zawrotów głowy u dzieci 191...195
Grażyna Mielnik-Niedzielska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci 196...200
Ewa Pilarska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zaburzenia przedsionkowe i słuchowe w udarach móżdżku 201...207
Waldemar Narożny, Kamil Kowalczyk, Karolina Markiet, Bartosz Karaszewski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci 208...214
Waldemar Narożny
streszczenie» pełna wersja PDF
  Leonardo Da Vinci a otorynolaryngologia. Część II 215...221
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Narząd przedsionkowy i kontrola posturalna w przebiegu autoimmunizacyjnych chorób tarczycy u dzieci 222...227
Maciej Zając, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Marzena Kubacka, Teresa Żak, Anna Noczyńska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Trudności diagnostyczno-kliniczne w otoneurologii dziecięcej – opisy przypadków 228...234
Krystyna Orendorz-Frączkowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Konflikt naczyniowo-nerwowy jako możliwa przyczyna zawrotów głowy i niedosłuchu u młodzieży – opis przypadku 235...239
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos
streszczenie» pełna wersja PDF