Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 14. nr 3. wrzesień

Artykuły poglądowe
  Przedłużona intubacja i tracheotomia w etiologii zwężeń krtani i tchawicy 117...126
Zuzanna Gronkiewicz, Piotr Wójtowicz, Antoni Krzeski, Iwona Olędzka, Wojciech Kukwa
streszczenie» pełna wersja PDF
  Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu 127...135
Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Ewa Orkan-Łęcka, Lech Śliwa, Henryk Skarżyński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rehabilitacja niedosłuchów z zastosowaniem systemu implantów zakotwiczonych w kości (BAHA) u dzieci 136...140
Wiesław Konopka, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura
streszczenie» pełna wersja PDF
  Przegląd skal i testów dla oceny czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi 141...149
Sylwia Szostek-Rogula, Ewa Zamysłowska-Szmytke
streszczenie» pełna wersja PDF
  Leonardo Da Vinci a otorynolaryngologia. Część I 150...156
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp 157...162
Przemysław Śpiewak, Jerzy Adamek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zastosowanie elektrokochleografii transtympanalnej z zastosowaniem różnej częstości prezentacji bodźca w diagnostyce uszkodzeń słuchu u pacjentów z osłoniakiem nerwu przedsionkowego 163...171
Magdalena Kuźmińska, Krzysztof Morawski, Katarzyna Pierchała, Aleksandra Wężyk, Ewa Komoń-Kotecka, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena emisji otoakustycznych u osób z prawidłowym słuchem narażonych zawodowo na hałas 172...182
Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Salivary duct carcinoma – case report 183...187
Jarosław Markowski, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Anatol Wodołażski, Katarzyna Kasperczyk, Jarosław Paluch, Piotr Wardas, Michał Sokołowski, Marcin Wojciechowski, Wirginia Likus
streszczenie» pełna wersja PDF