Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 14. nr 2. czerwiec

Artykuły poglądowe
  Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych 65...73
Mariola Śliwińska-Kowalska, Waldemar Narożny, Alicja Sekula, Katarzyna Pawlak-Osińska, Krzysztof Morawski, Jacek Kot, Ireneusz Kantor, Bartosz Karaszewski, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena powtarzalności wyników testu rozdzielnousznego cyfrowego (DDT) u dzieci w wieku szkolnym 79...88
Krzysztof Kochanek, Karolina Dajos-Krawczyńska, Adam Piłka, Katarzyna Biegun, Henryk Skarżyński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Jakość życia i korzyści ze stosowania aparatów słuchowych u pacjentów >60 r.ż. w procesie kwalifikacji do leczenia implantami słuchowymi 89...95
Wioletta Pietruszewska, Joanna Jeruzal, Marcin Durko, Kamil Janikowski, Lidia Grzegorczyk, Maria Bratumiła Gawłowska, Justyna Kulińska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Kwestionariusz V-RQOL jako narzędzie oceniające wpływ zawodowych zaburzeń głosu na jakość życia 96...103
Joanna Morawska, Ewa Niebudek-Bogusz, Kamil Zaborowski, Justyna Wiktorowicz, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Nerwiak nerwu twarzowego jako guz ślinianki podżuchwowej. Nerwiaki głowy i szyi o lokalizacji pozaczaszkowej 104...107
Marzena Kubacka, Anna Roszkowska, Monika Morawska-Kochman, Krystyna Orendorz-Frączkowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Odczyn popromienny u chorego z rakiem krtani poddanego pooperacyjnej uzupełniającej radioterapii, w trakcie leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie nerki 108...116
Marta Biedka, Magdalena Dutsch-Wicherek
streszczenie» pełna wersja PDF
Inne
  Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach siedemdziesiątych XIX stulecia 74...78
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF