Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 14. nr 1. marzec

Artykuły poglądowe
  Zastosowania technik inżynierii tkankowej w leczeniu perforacji błon bębenkowych 1...9
Maria Makuszewska, Magdalena Sokołowska, Bożena Skotnicka
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Wpływ przewlekłych zaburzeń drożności nosa u dzieci w wieku szkolnym na poczucie gorszej sprawności oddychania 10...14
Anna Zakrzewska, Agnieszka Sońta, Rafał Zieliński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym 15...19
Beata Pucher, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Michał Grzegorowski, Michał Ryglewicz, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena endoskopowa wczesnych zmian pointubacyjnych krtani u dzieci 20...24
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Postępowanie w naczyniakach typu niemowlęcego 25...29
Beata Pucher, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Jakub Sroczyński, Magdalena Prauzińska, Michał Kotowski, Bartosz Polski, Michał Grzegorowski, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zastosowanie kliniczne pomiarów tympanometrii szerokopasmowej u dzieci 30...35
Michał Kotowski, Beata Pucher, Bartosz Polski, Jakub Sroczyński, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Osiągnięcia szkolne dzieci z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym 36...40
Małgorzata Maria Topolska (Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM w Białymstoku)
streszczenie» pełna wersja PDF
  Problemy edukacyjne a ośrodkowe procesy słuchowe u dzieci 41...47
Małgorzata Maria Topolska, Anna Zofia Gregorek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Fibromatosis juvenile u dzieci – opisy przypadków 48...50
Beata Pucher, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Jakub Sroczyński, Benigna Konatkowska, Bartosz Polski, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Torbiel rozwojowa zatoki klinowej – opis przypadku 51...53
Mansoor Sharifi, Anna Tuszyńska, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zapalenie wyrostka sutkowatego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka z wrodzoną neutropenią 54...57
Beata Pucher, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Jakub Sroczyński, Jagoda Kolasińska-Lipińska, Benigna Konatkowska, Bartosz Polski, Michał Ryglewicz, Jarosław Szydłowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Mnogie powikłania wewnątrz- i zewnątrzskroniowe oraz wewnątrzczaszkowe perlaka wrodzonego ucha środkowego u 10-letniego dziecka 58...64
Jerzy Kuczkowski, Waldemar Narożny, Karolina Markiet, Wojciech Biernat, Czesław Stankiewicz
streszczenie» pełna wersja PDF