Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 13. nr 3. wrzesień

Artykuły poglądowe
  Możliwości obiektywizacji badania foniatrycznego w zaburzeniach mowy 127...130
Bożena Wiskirska-Woźnica
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Laryngeal polyps – evaluation of treatment effects on the basis of acoustic examination of voice signals 131...138
Andrzej Steczko, Joanna Szaleniec, Paweł Stręk, Piotr Jurczak
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena funkcji fonacyjnej krtani z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów laryngowideostroboskopowych – badania pilotażowe 139...146
Bartosz Kopczyński, Paweł Strumiłło, Ewa Niebudek-Bogusz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej z zastosowaniem kwasu hialuronowego 147...154
Beata Miaśkiewicz, Agata Szkiełkowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Wstępna ocena zależności pomiędzy zakażeniem Human papilloma virus (HPV) a wybranymi cechami nowotworu u chorych na raka krtani 155...162
Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Marcin Mazerant, Kamal Morshed, Izabela Olejniczak, Katarzyna Bojanowska-Poźniak
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena skuteczności rehabilitacji głosu po zabiegu implantacji protez głosowych typu Provox 2 u pacjentów laryngektomowanych 163...168
Jarosław Markowski, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Małgorzata Witkowska, Piotr Wardas, Jarosław Paluch, Jan Pilch, Wirginia Likus
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Dysfonia spastyczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 169...175
Joanna Morawska, Ewa Niebudek-Bogusz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Zespół Sjögrena a gruźlica płucna – opis przypadku i przegląd literatury 176...181
Piotr Wardas, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Michał Sokołowski, Robert Dorosz, Jarosław Markowski
streszczenie» pełna wersja PDF