Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 13. nr 2. czerwiec

Artykuły poglądowe
  Emisje otoakustyczne w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem 67...76
Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci 77...81
Andrzej Senderski
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Opracowanie polskiej wersji skali IT-MAIS dla oceny wczesnego prelingwanego rozwoju słuchowego 82...90
Ewa Kott, Anna Zakrzewska, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia 91...99
Joanna Rostkowska, Joanna Kobosko, Beata Wojewódzka, Henryk Skarżyński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena stabilności implantu zakotwiczonego w kości u dzieci 100...104
Wiesław Konopka, Józef Mierzwiński, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Maria Drela
streszczenie» pełna wersja PDF
  Risk factors and selected aspects of pathogenesis and treatment of acute otitis media in children: A clinical and audiological analysis of 311 cases 105...113
Elwira Nowak-Adamska, Jarosław Markowski, Wirginia Likus, Małgorzata Witkowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Retraction pockets of tympanic membrane: protocol of management and results of treatment 114...121
Józef Mierzwiński, Andrew J. Fishman
streszczenie» pełna wersja PDF
  Leczenie pierwotnych perlaków przewodu słuchowego zewnętrznego 122...125
Jerzy Kuczkowski, Dmitry Tretiakow, Wojciech Sierszeń, Wojciech Biernat, Andrzej Molisz
streszczenie» pełna wersja PDF