Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 12. nr 2.czerwiec

Artykuły poglądowe
  Europejskie wytyczne na temat zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa – EPOS 2012. Wersja kieszonkowa 60...71
Wytske J. Fokkens, Valerie J. Lund, Joachim Mullol, Claus Bachert, Isam Alobid, FuadBaroody, Noam Cohen, Anders Cervin, Richard Douglas, Philippe Gevaert, Christos Georgalas, Herman Goossens, Richard Harvey, Peter Hellings, Claire Hopkins, Nick Jones, Guy Joos, Livije Kalogjera, Bob Kern, Marek L. Kowalski, David Price, Herbert Riechelmann, RodneySchlosser, Brent Senior, Mike Thomas, Elina Toskala, Richard Voegels, De Yun Wang, Peter John Wormald
streszczenie» pełna wersja PDF
  Farmakologiczne metody ochrony narządu słuchu przed hałasem – przegląd badań doświadczalnych i klinicznych 72...75
Anna Wolniakowska, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Diagnostyka etiologiczna zaburzeń artykulacji 76...81
Andrzej Obrębowski, Zofia Obrębowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Dokonania otolaryngologiczne Józefa Orkisza (1794-1879) 82...88
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Powikłania wewnątrzczaszkowe i kostne u pacjenta z przewlekłym zapaleniem zatok z polipami w przebiegu zespołu nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne 89...95
Zuzanna Gronkiewicz, Piotr Wójtowicz, Andrzej Sobieraj, Antoni Krzeski
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły kazuistyczne
  Rzadki przypadek metalicznego ciała obcego w uchu środkowym – opis przypadku 96...99
Katarzyna Przytuła-Kandzia, Aleksandra Ślaska-Kaspera, Jarosław Markowski, Dariusz Mędrecki, Włodzimierz Dziubdziela
streszczenie» pełna wersja PDF
  Penetrujący uraz twarzy i kości czaszki u dziecka. Opis przypadku 100...103
Wiesław Konopka, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka
streszczenie» pełna wersja PDF