Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 12. nr 1. marzec

wersja pierwotna numeru - elektroniczna

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Nosicielstwo Streptococcus pneumoniae a rozwój choroby pneumokokowej 1...7
Izabela Korona-Głowniak, Artur Niedzielski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Nerwiaki nerwu słuchowego – diagnostyka i leczenie 8...18
Barbara Jamróz, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Charles Michel de l’Épée (1712-1789) – twórca migowej metody nauczania głuchoniemych 19...22
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych 23...29
Aleksandra Pieczykolan, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Obiektywna ocena słuchu u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 30...33
Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena słuchowych potencjałów wywołanych związanych z wydarzeniem poznawczym u dzieci z rodzinnie występującą dysleksją rozwojową 34...41
Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Piotr Świdziński, Michał Michalak
streszczenie» pełna wersja PDF
  Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci w wieku 7 lat 42...47
Danuta Raj-Koziak, Henryk Skarżyński, Krzysztof Kochanek, Anna Fabijańska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych onkologicznie 48...54
Ewelina Golusińska, Hubert Kardach, Anna Wegner, Marcin Sówka, Wojciech Golusiński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Przypadki gruźlicy pozapłucnej . 55...59
Agata Gierlotka, Piotr Przybyłek, Jacek Kozakiewicz
streszczenie» pełna wersja PDF