Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 11. nr 1. marzec

wersja pierwotna numeru - elektroniczna

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Czynniki prognostyczne zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego 1...6
Krzysztof Morawski, Aleksandra Hryciuk, Robert Morawski, Katarzyna Pierchała, Kazimierz Niemczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat 7...12
Edyta Piłka, Bartosz Trzaskowski, W. Wiktor Jędrzejczak, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
streszczenie» pełna wersja PDF
  Diagnostyka i leczenie torbieli szyi 13...16
Joanna Janiak-Kiszka, Wojciech Kaźmierczak
streszczenie» pełna wersja PDF
  Wpływ operacji strzemiączka na próg przewodnictwa kostnego w odległym okresie obserwacji 17...21
Marcin Szymański, Piotr Olejarz, Marek Zadrożniak, Małgorzata Żywot, Kamal Morshed
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ostre zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci 22...26
Agnieszka Krajewska, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Agata Makowska Piontek, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Przypadek respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) jam nosa i zatok przynosowych 27...30
Jarosław Markowski, Tatiana Gierek, Monika Świderek, Jacek Pająk, Małgorzata Witkowska, Łukasz Liszka, Piotr Wardas
streszczenie» pełna wersja PDF
  Gruźlica krtani – opis przypadku 31...34
Ewa Niebudek-Bogusz, Joanna Kwiecień, Ewelina Woźnicka, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Przypadek raka nabłonkowo-mioepitelialnego ślinianki przyusznej 35...38
Monika Orzechowska, Paweł K. Burduk, Andrzej Marszałek
streszczenie» pełna wersja PDF