Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 10. nr 3. wrzesień

wersja pierwotna numeru - papierowa

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi 103...110
Piotr Olejarz, Grażyna Olchowik
streszczenie» pełna wersja PDF
  Franciszek Ksawery Jawdyński (1851-1896) – pierwszy polski chirurg głowy i szyi 111...115
Andrzej Kierzek, Stanisław Bień
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena występowania zaburzeń artykulacyjnych u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych 116...120
Dorota Czech, Małgorzata Malicka, Ewa Kott, Anna Zakrzewska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Porównanie wyników rynomanometrii aktywnej przedniej przeprowadzonej u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu w pozycji siedzącej i leżącej 121...125
Tomasz Grochowski, Magdalena Tomaszewska, Maria Sarzyńska, Adam Gałązka, Zuzanna Gronkiewicz, Joanna Radzikowska, Wojciech Kukwa, Andrzej Kukwa
streszczenie» pełna wersja PDF
  Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą 126...130
Małgorzata Śmiechura, Agata Makowska-Piontek, Andrzej Makowski, Wiesława Wróblewska, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rzadko spotykane ciało obce w drogach oddechowych u chorego po całkowitym usunięciu krtani 131...133
Ewa Komoń-Kotecka, Krzysztof Morawski, Dariusz Kaczmarczyk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Pemfigoid bliznowaciejący – opis przypadku 134...137
Dorota Kwaśniewicz, Rafał Białynicki-Birula, Maria Zalesska-Kręcicka, Eugeniusz Baran, Monika Morawska-Kochman
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena efektów terapii głosu w dysfonii porażennej – studium przypadku 138...145
Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz, Mariola Śliwińska-Kowalska
streszczenie» pełna wersja PDF