Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 10. nr 2. czerwiec

wersja pierwotna numeru - papierowa

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Metody oceny jakości życia pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych 57...61
Romuald Wielgosz, Edward Mroczkowski
streszczenie» pełna wersja PDF
  Język migowy jako środek komunikacji społecznej osób głuchych 62...64
Paulina Kowalska, Tomasz Durko
streszczenie» pełna wersja PDF
  Naukowe peregrynacje Władysława Matlakowskiego (1851-1895) 65...69
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Badanie czynności płuc u dzieci z przerostem układu adenoidalnego 70...73
Grażyna Niedzielska, Michał Kotowski, Artur Niedzielski, Michał Sagan, Leszek Grzywna, Jarosław Misiejuk
streszczenie» pełna wersja PDF
  Typy audiogramów w uszkodzeniach słuchu związanych z wiekiem u ludzi 74...80
Judy R. Dubno, Richard A. Schmiedt, Mark A. Eckert, Fu-Shing Lee, Lois J. Matthews
streszczenie» pełna wersja PDF
  Stan narządu słuchu u dzieci leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w przebiegu chorób tkanki łącznej 81...86
Piotr Muszyński, Zbigniew Żuber, Magdalena Dutsch-Wicherek, Sebastian Kocoń, Paweł Stręk, Jacek Składzień, Elżbieta Reroń, Barbara Ryba
streszczenie» pełna wersja PDF
  Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem 87...93
Karina Mrugalska-Handke, Andrzej Stefaniak, Adam Piłka, Krzysztof Kochanek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem u dziecka z zespołem Pradera-Williego – opis przypadku 99...102
Rafał Zieliński, Anna Zakrzewska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Mięśniaki gładkokomórkowe regionu głowy i szyi 94...98
Marcin Szymański, Piotr Olejarz, Justyna Śliwińska, Elżbieta Korobowicz, Kamal Morshed
streszczenie» pełna wersja PDF