Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 10. nr 1. marzec

wersja pierwotna numeru - papierowa

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Tympanoskleroza 1...7
Waldemar Narożny, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
  Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dzieci głuchych 8...14
Joanna Kobosko
streszczenie» pełna wersja PDF
  Rynolaryngologia w naukowej działalności Władysława Matlakowskiego (1851-1895) 15...21
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Ocena ekspresji antygenów CD3+CD69+ i CD3+HLD/ DR+ na limfocytach T krwi obwodowej u chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani 22...29
Katarzyna Starska, Ewa Głowacka, Olga Stasikowska, Iwona Lewy-Trenda, Paweł Papież, Jan Woś, Przemysław Lewkowicz
streszczenie» pełna wersja PDF
  Urazy twarzoczaszki u dzieci – problem nie tylko medyczny 30...35
Rafał Zieliński, Violetta Piotrowska, Anna Zakrzewska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 36...41
Katarzyna Augustyn, Mariusz Dąbrowski, Grażyna Mielnik-Niedzielska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u osób niedosłyszących 42...48
Krystyna Kurowska, Katarzyna Wieczór-Klein
streszczenie» pełna wersja PDF
  Mioklonie podniebienia miękkiego – opis przypadku 49...51
Waldemar Wojnowski, Bożena Wiskirska-Woźnica, Anna Wojciechowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Pierwotny oponiak pozaczaszkowy występujący pod postacią polipów nosa 52...55
Monika M. Gulbinowicz-Gowkielewicz, Bogdan Kibiłda, Karol Gugała
streszczenie» pełna wersja PDF