Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Archiwumtom 10. nr 1. marzec

wersja pierwotna numeru - papierowa

Spis treści:

Artykuły poglądowe
  Rynolaryngologia w naukowej działalności Władysława Matlakowskiego (1851-1895) 15...21
Andrzej Kierzek
streszczenie» pełna wersja PDF
  Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dzieci głuchych 8...14
Joanna Kobosko
streszczenie» pełna wersja PDF
  Tympanoskleroza 1...7
Waldemar Narożny, Wiesław Konopka
streszczenie» pełna wersja PDF
Artykuły oryginalne
  Pierwotny oponiak pozaczaszkowy występujący pod postacią polipów nosa 52...55
Monika M. Gulbinowicz-Gowkielewicz, Bogdan Kibiłda, Karol Gugała
streszczenie» pełna wersja PDF
  Mioklonie podniebienia miękkiego – opis przypadku 49...51
Waldemar Wojnowski, Bożena Wiskirska-Woźnica, Anna Wojciechowska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u osób niedosłyszących 42...48
Krystyna Kurowska, Katarzyna Wieczór-Klein
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 36...41
Katarzyna Augustyn, Mariusz Dąbrowski, Grażyna Mielnik-Niedzielska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Urazy twarzoczaszki u dzieci – problem nie tylko medyczny 30...35
Rafał Zieliński, Violetta Piotrowska, Anna Zakrzewska
streszczenie» pełna wersja PDF
  Ocena ekspresji antygenów CD3+CD69+ i CD3+HLD/ DR+ na limfocytach T krwi obwodowej u chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani 22...29
Katarzyna Starska, Ewa Głowacka, Olga Stasikowska, Iwona Lewy-Trenda, Paweł Papież, Jan Woś, Przemysław Lewkowicz
streszczenie» pełna wersja PDF