Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. I. Opis i testowanie systemu
Bartosz Trzaskowski 1/, W. Wiktor Jędrzejczak 1/, Edyta Piłka 1/, Krzysztof Kochanek 1/, Henryk Skarżyński 1/
  • 1/ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Wprowadzenie. Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (Auditory Brainstem Response, ABR) stanowią obecnie jedną
z najczęściej stosowanych metod obiektywnego badania słuchu. Jednak subiektywna ocena wyniku badania wpływa na ryzyko wystąpienia różnic w ocenach prowadzonych przez różne osoby. Opracowanie systemu umożliwiającego wykrywanie odpowiedzi w sposób automatyczny mogłoby mieć pozytywny wpływ na standaryzację i obiektywizację procesu oceny badań ABR.
Cel pracy. Opracowanie systemu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu oraz ocena
jego działania.
Materiał i metody. System został oparty na metodach z zakresu analizy sygnałów i statystyki. Jego działanie zostało przetestowane na dużej liczbie danych symulowanych oraz na rzeczywistych sygnałach zarejestrowanych w grupie osób z prawidłowym słuchem oraz w grupie pacjentów z ubytkami słuchu.
Wyniki. Różnice w oznaczeniach systemu względem oznaczeń ekspertów nie były znacząco wyższe od typowo spotykanych
w praktyce klinicznej różnic w oznaczeniach pomiędzy ekspertami.
Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują, że prezentowany algorytm może być użyteczny jako system wspomagający pracę
osoby oceniającej badanie ABR.

Otorynolaryngologia tom 12. nr 3.wrzesieństrony: od 137do 147
pełna wersja