Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Rynolit w dolnym przewodzie nosowym – opis przypadku
Monika Rutkowska 1/, Sylwia Hnitecka 2/, Kamil Nelke 1/
  • 1/ Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
  • 2/ Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rynolit, zwany również kamieniem nosowym, jest wapiennym złogiem powstającym z odkładania się soli na wewnątrznosowych, zalegających, endogennych lub egzogennych ciałach obcych, który może rosnąć nawet ponad 15 lat. Jest to rzadkie schorzenie, szacowane na około 1:10 000 pacjentów laryngologicznych. Rocznie stwierdza się jeden nowy przypadek. Jest on zwykle bezobjawowy, lecz w niektórych przypadkach może być przyczyną objawów ze strony jamy nosowej i zatok przynosowych, takich jak ropna, cuchnąca wydzielina z nosa i niedrożność nosa. Rynolit jest szarą, twardą masą, uwidacznianą radiologicznie (TK, RTG zatok, zdjęcie pantomograficzne) jako zacienienie. Kamienie nosowe są zazwyczaj usuwane podczas zabiegu endoskopowego, lecz te o większych wymiarach powinny być uprzednio rozkawałkowane. W artykule prezentujemy przypadek pacjenta z guzowatą masą w obrębie prawej części jamy nosowej, powodującą utrzymującą się surowiczą wydzielinę z nosa, obrzęk okolicy policzkowej i asymetrię twarzy. Operacja została przeprowadzona z obustronnego wewnątrzustnego dojścia z wynicowaniem powłok twarzy, a badanie histopatologiczne usuniętych zmian ujawniło wysoce zmineralizowaną strukturę z grzybnią i fragmentami zarodników grzybów.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 2. czerwiecstrony: od 107do 109
pełna wersja