Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły kazuistyczne

« powrót
Ropniak podczepcowy jako powikłanie ostrego zapalenia zatoki czołowej
Edward Mollin, Andrzej Skorek 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Opisano przypadek 38-letniego mężczyzny z ropniakiem podczepcowym w przebiegu ostrego zapalenia zatoki czołowej. Chory przebył wcześniej leczenie neurochirurgiczne z powodu nowotworu lewej półkuli mózgu. Przedstawiono przebieg choroby i leczenia. Okres pooperacyjny oraz hospitalizacji był niepowikłany.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 55do 57
pełna wersja