Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Rola znieczulenia miejscowego w zwiększeniu skuteczności i bezpieczeństwa endoskopowych operacji nosa i zatok
Zuzanna Pujanek 1/, Katarzyna Wawrzyniak 2/, Paweł Krzysztof Burduk 1/, Krzysztof Kusza 3/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z pododdziałem Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  • 2/ Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  • 3/ Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu; Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie. W przypadku braku skuteczności terapii zachowawczej, leczeniem z wyboru przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, w tym przebiegającego z obecnością polipów nosa, pozostaje endoskopowa chirurgia nosa i zatok (endoscopic sinus surgery, ESS). Zabiegi ESS prowadzone są z reguły w znieczuleniu ogólnym, jednakże nie bez znaczenia dla ich powodzenia jest równoległe aplikowanie miejscowo preparatów znieczulających i obkurczających błonę śluzową nosa.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie dostępnych środków znieczulenia miejscowego, stosowanych w operacjach ESS, ze szczególnym uwzględnieniem ich wskazań i przeciwwskazań.
Metody. W pracy przeanalizowano dostępne piśmiennictwo polskie i światowe oraz podzielono się własnymi doświadczeniami w zakresie śródoperacyjnego podawania leków miejscowo znieczulających i obkurczających błonę śluzową nosa.
Wyniki. Obecnie najczęściej stosowanymi preparatami są: lidokaina (zazwyczaj 2%) z dodatkiem adrenaliny w stężeniu 1:200.000 lub 1:100.000, oxymetazolina 0,05% lub 0,1% oraz roztwory wodne kokainy, najczęściej 4% (chociaż spotyka się również informacje o posługiwaniu się 20% roztworem). Leki te nie są jednak pozbawione działań ubocznych, o których trzeba pamiętać w trakcie ich stosowania.
Wnioski. Dla zapewnienia optymalnych warunków ESS, równolegle z postępem w technice chirurgii endoskopowej, powinny być prowadzone badania poszukiwania środka mającego działanie miejscowo znieczulające i redukujące krwawienie z błony śluzowej jamy nosa, a jednocześnie pozbawionego efektu wywoływania działań ubocznych, czy powikłań ogólnoustrojowych.

Otorynolaryngologia tom 12. nr 3.wrzesieństrony: od 112do 116
pełna wersja