Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Rola witaminy D3 w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Małgorzata Tomaszewska 1/, Mariola Zagor 1/, Natalia Rusetska 2/, Antoni Krzeski 3/
  • 1/ Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 2/ Zakład Biologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • 3/ Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Biologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wprowadzenie. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest powszechną chorobą, która stanowi duże wyzwanie terapeutyczne. Jedna z teorii tłumacząca rozwój PZZP zakłada wpływ niedoboru witaminy D3 na funkcje immunologiczne w błonie śluzowej zatok przynosowych.
Cel pracy. 1. Ocena stężenia całkowitej i aktywnej witaminy D3 we krwi u pacjentów z PZZP z polipami (PZZPzP) i bez polipów (PZZP) oraz osób zdrowych (K). 2. Korelacja uzyskanych wyników z danymi klinicznymi takimi jak SNOT-20, skala CT Lund-Mackay, występowaniem astmy oraz suplementacją witaminy D3.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 114 pacjentów. Oznaczono stężenie całkowitej (25(OH)D3) oraz aktywnej (1,25(OH)2D3) witaminy D3 we krwi u 32 pacjentów z PZZP, 34 pacjentów z PZZPzP oraz u 48 osób z grupy kontrolnej (K). U wszystkich pacjentów przeprowadzono ankietę SNOT-20 oraz analizowano wynik tomografii komputerowej zatok (wg skali CT Lund-Mackay).
Wyniki. Wykazano niewystarczający poziom 25(OH)D3 oraz prawidłowy poziom 1,25(OH)2D3 we wszystkich grupach badanych; nie wykazano istotnych statystycznie różnic między grupami (p>0,05). Poziom aktywnej i całkowitej witaminy D3 nie korelował z wynikiem CT Lund-Mackay, SNOT-20 ani suplementacją witaminy D3.
Wnioski. Stężenie całkowitej witaminy D3 jest niewystarczające, niezależnie od badanej grupy. Konieczne są dalsze badania nad mechaniznami molekularnymi zależnymi od witaminy D3 zachodzącymi w błonie śluzowej zatok przynosowych.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 33do 38
pełna wersja