Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniach słuchu spowodowanych hałasem
Anna Wolniakowska 1/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia ponad 466
milionów ludzi na świecie ma uszkodzenie słuchu, z czego ok.
40% osób dotkniętych jest niedosłuchem w stopniu umiarkowanym
i głębokim, znacząco obniżającym jakość życia. Jedną z najczęstszych
przyczyn uszkodzenia słuchu jest narażenie na hałas.
Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (noise-induced
hearing loss, NIHL) na dzień dzisiejszy jest procesem nieodwracalnym.
Dla podjęcia skutecznych działań terapeutycznych
istotne jest zrozumienie patofizjologii NIHL, w tym zwłaszcza
leżącego u jego podłoża stresu oksydacyjnego. W pracy opisano
szczegółowo rolę stresu oksydacyjnego w urazie akustycznym,
przedstawiono mechanizmy obronne komórek przed
reaktywnymi formami tlenu i azotu oraz podsumowano wyniki
badań dotyczących terapeutycznego działania związków antyoksydacyjnych
w NIHL, prowadzonych zarówno na modelach
doświadczalnych i u ludzi.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 1. marzecstrony: od 1do 11
pełna wersja