Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Rola przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w poprawie lub utrzymaniu stopnia odżywienia w trakcie radioterapii lub chemioradioterapii w nowotworach regionu głowy i szyi
Mieszko Białas 1/, Marta Biedka 2/
  • 1/ Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  • 2/ Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Katedra Onkologii i Klinika Brachyterapii UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Nowotwory złośliwe głowy i szyi (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, HNSCC) stanowią poważny problem medyczny. Prawie zawsze wiążą się z zaburzeniem odżywienia chorego. Problem często stanowi nie tylko umiejscowienie samego nowotworu, które utrudnia spożywanie posiłków, ale także samo leczenie onkologiczne. Dlatego kluczową rolę w każdym procesie leczenia odgrywa terapia żywieniowa. Na świecie nie ma ustalonego konsensusu co do postępowania w trakcie radioterapii lub radiochemioterapii w celu utrzymania prawidłowego stanu odżywienia. Dostępne są różne opcje terapeutyczne, aczkolwiek najbardziej powszechną formą w świecie jest przezskórna endoskopowa gastrostomia (percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG). Celem pracy jest przybliżenie lekarzom klinicystom zagadnienia wpływu stanu odżywienia na
możliwości przeprowadzenia radioterapii, chemioradioterapii oraz występowania odczynów popromiennych i ich wpływu na realizację leczenia w tej grupie chorych. Ponadto w niniejszej pracy przedstawiamy potencjalne możliwości zastosowania PEG w oparciu o przegląd piśmiennictwa i najnowsze wytyczne.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 21do 27
pełna wersja