Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

recenzenci rok 2019

Recenzenci zewnętrzni:
Prof. dr hab. med. Stanisław Chodynicki (Białystok)
Dr hab. med. Monika Ołdak (Warszawa)
Dr hab. med. Krystyna Orendorz-Frączkowska (Wrocław)
Dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. nadzw. UM (Łódź)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński (Warszawa)
Dr hab. n. med. Mirosław Szczepański (Warszawa)
 

Członkowie Rady Naukowej:
Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź)
Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (Kraków)
Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica (Poznań)