Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

recenzenci rok 2018

Recenzenci zewnętrzni:
Dr hab. n. med. Karolina Dżaman (Warszawa)
Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
Prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek (Nadarzyn/Warszawa)
Dr Joanna Morawska (Łódź)
Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski (Poznań)
Dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. nadzw. UM (Łódź)
Dr hab. med. Agata Szkiełkowska (Nadarzyn/Warszawa)
Dr med. Andrzej Senderski (Warszawa)
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński (Warszawa)
Dr hab. n. med. Bożena Skotnicka (Białystok)
Dr hab. n. med. Mirosław Szczepański (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski (Poznań)
Dr Małgorzata Topolska (Białystok)
Dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. nadzw. WIML (Warszawa)
Dr hab. n. med. Waldemar Wojnowski (Poznań)
Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)
Dr Ewelina Sielska-Badurek (Warszawa)
 

Członkowie Rady Naukowej:
Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok)
Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny (Gdańsk)
Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. IMP (Łódź)
Prof. dr hab. Med. Jurek Olszewski (Łódź)
Prof. dr hab. med. Marek Rogowski (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (Kraków)
Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica (Poznań)