Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Recenzenci rok 2015

Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Dr med. Paweł Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Prof. dr hab. Edward Hojan
(audiologia)
Instytut Akustyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
(audiologia)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Klinika Otolaryngologii
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Prof. dr hab. med. Bożena Kosztyła-Hojna
(otolaryngologia)
Klinika Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Dr med. Joanna Majak
(otolaryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
(otorynolaryngologia)
Katedra i Klinika Laryngologii SPSK
im. A. Mielęckiego Śląskiego UM
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
(chirurgia głowy i szyi)
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Dr hab. med. Walenty Nyka
(neurologia)
Klinika Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Ewa Pilarska
(neurologia)
Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

Dr n. med. Joanna Rostkowska
(audiologia)
Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Światowe Centrum Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Dr hab. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Dr med. Andrzej Senderski
(audiologia)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Dr hab. med. Anna Sinkiewicz
(foniatria)
Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Czesław Stankiewicz
(chirurgia głowy i szyi)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Dr hab. med. Jarosław Szydłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dr med. Przemysław Śpiewak
(audiologia, otolaryngologia)
Audiofonika-Aparaty Słuchowe Przemysław Śpiewak Sp.J.
Ul. Karpacka 46, 43-316 Bielsko-Biała

Prof. dr hab. Piotr Świdziński
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica
(foniatria)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
(neurootologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa