Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Recenzenci rok 2014

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
(otorynolaryngologia, onkologia)
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
(foniatria)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
(onkologia)
Zakład Teleradioterapii
Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań


Prof. dr hab. med. Danuta Gryczyńska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
(otorynolaryngologia, neurootologia)
I Katedra Otolaryngologii UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Prof. dr hab. med. Ireneusz Kantor
(otorynolaryngologia)
Klinika Otolaryngologii CMKP
Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa


Dr hab. med. Katarzyna Pierchała
(otorynolaryngologia)
Poradnia Otoneurologiczna
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
(chirurgia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź


Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
(otorynolaryngologia)
Katedra i Klinika Laryngologii SPSK
im. A. Mielęckiego Śląskiego UM
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Dr n. med. Józef Mierzwiński
(otorynolaryngologia)
Oddział Otolaryngologii
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
(chirurgia głowy i szyi)
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr n. med. Maciej Mrówka
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
(foniatria)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska
(otoneurologia)
Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok


Dr hab. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr med. Andrzej Senderski
(audiologia)
„Audioland” Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa


Dr hab. med. Anna Sinkiewicz
(foniatria)
Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. med. Bożena Skotnicka
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Dr hab. med. Paweł Stręk
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. med. Agata Szkiełkowska
(foniatria)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, Kajetany


Dr n. med. Tomasz Szmuda
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Smoluchowskiego 17/CMI, 80-952 Gdańsk


Dr hab. med. Jarosław Szydłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań


Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr n. med. Grażyna Tacikowska
(audiologia)
Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn


Mgr inż. Michał Tyc
DiagNova Technologies
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław


Dr hab. med. Bożenna Wiskirska-Woźnica
(foniatria)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM
im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr n. med. Waldemar Wojnowski
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Dr hab. Wiesław Wszołek
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
Al. Mickiewicza 30, Budynek D-1
30-059 Kraków


Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź


Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
(neurootologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź


Dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa