Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Recenzenci rok 2013

Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
(immunologia)
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
(rynologia, otorynolaryngologia)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Laryngologii Onkologicznej
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

Dr med. Zbigniew Kozłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska
(choroby błony śluzowej jamy ustnej)
Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Dr med. Joanna Majak
(otolaryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
(chirurgia głowy i szyi)
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, otoneurologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
(foniatria)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski
(foniatria, audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UMP
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Prof. dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska
(otoneurologia)
Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Klinicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
(otorynolaryngologia, audiologia)
Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Franciszek Szatko
(choroby błony śluzowej jamy ustnej)
Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź

Dr hab. med. Jarosław Szydłowski
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedry Otolaryngologii UM w Poznaniu
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
(audiologia, laryngologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Prof. dr hab. Piotr Świdziński
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Dr n. med. Waldemar Wojnowski
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
(neurootologia)
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dr n. med. Lidia Zawadzka-Głos
(laryngologia dziecięca, foniatria)
Oddział Kliniczny Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa