Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Recenzenci rok 2011

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
(otorynolaryngologia, onkologia)
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce


Prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik
(otorynolaryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa


Dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej
(foniatria)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr med. Wojciech Gawron
(neurootologia)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Prof. dr hab. med. Tatiana Gierek
(otologia)
Katedra i Klinika Laryngologii ŚlAM
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
(chirurgia)
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin


Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
(audiologia)
Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
II Katedry Otolaryngologii UM
Ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź


Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
(rynologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Banacha 1A , 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
(ftyzjatria)
I Klinika Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa


Prof. dr hab. med. Grażyna Lisowska
(audiologia)
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ul. M.Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze


Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
(foniatria, laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin


Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
(onkologia)
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź


Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
(chirurgia głowy i szyi, audiologia)
Klinika ORL w Gdańsku
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk


Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
(onkologia)
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
(alergologia)
Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej AM
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa


Dr n. med. Jacek Schmidt
(rynologia)
Oddział Otolaryngologiczny MSWiA
Ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Dr hab. med. Alicja Sekula
(audiologia)
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań


Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
(onkologia)
Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
Ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków


Dr hab. n. med. Katarzyna Starska
(onkologia)
I Katedra i Klinika Otolaryngologii UM
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Dr med. Aleksandra Sztuka-Banel
(audiologia)
Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław


Dr hab. med. Jolanta Dorota Torzecka
(dermatologia)
Zakład Immunodermatologii
Katedry Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Ul. Krzemieniecka 6, 94-015 Łódź


Prof. dr hab. med. Anna Zakrzewska
(laryngologia dziecięca)
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi
Ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź