Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Przypadek respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) jam nosa i zatok przynosowych
Jarosław Markowski 1/, Tatiana Gierek 1/, Monika Świderek 1/, Jacek Pająk 2/, Małgorzata Witkowska 1/, Łukasz Liszka 2/, Piotr Wardas 3/
  • 1/ Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 2/ akład Histopatologii Katedry Morfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 3/ Oddział Laryngologii Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu

Określenie hamartoma oznacza nienowotworowy guz lub wrodzone zaburzenie rozwoju tkanek. Hamartoma zbudowany jest z tkanek występujących w danym narządzie, które są chaotycznie rozmieszczone w guzie, nierzadko w zaburzonych proporcjach ilościowych. Hamartoma, a dokładniej jego typ nabłonkowy, można podzielić na trzy podtypy: respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH), seromucinous hamartoma (SH) i podtyp mieszany.

Celem pracy jest omówienie bardzo rzadkiego guza, jakim jest respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH), ze szczególnym zwróceniem uwagi na diagnostykę histopatologiczną i leczenie chirurgiczne.

W pracy omówiono przypadek 56–letniego pacjenta leczonego chirurgiczne z powodu rozpoznanych uprzednio polipów jamy nosowej i zatok przynosowych. Badanie histopatologiczne preparatu pooperacyjnego wykazało obecność respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH). 2-letnia obserwacja po zabiegu usunięcia zmian z jam nosa i zatok szczękowych nie wykazała cech wznowy guza.

REAH jest rzadkim typem hamartoma rozpoznawanym w obrębie jam nosa oraz zatok przynosowych. Rozpoznanie opiera się wyłącznie na badaniu histopatologicznym. Leczenie chirurgiczne jest metodą z wyboru.

Otorynolaryngologia tom 11. nr 1. marzecstrony: od 27do 30
pełna wersja