Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Powikłania wewnątrzczaszkowe i kostne u pacjenta z przewlekłym zapaleniem zatok z polipami w przebiegu zespołu nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
Zuzanna Gronkiewicz 1/, Piotr Wójtowicz 1/, Andrzej Sobieraj 1/, Antoni Krzeski 1/
  • 1/ Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych może prowadzić do powikłań kostnych, wewnątrzczaszkowych, jak również oczodołowych. Prezentowany przypadek jest przykładem wystąpienia zapalenia szpiku kości czołowej wraz z guzem Potta oraz ropnia nadtwardówkowego – powikłania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami w przebiegu zespołu nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne. W poniższym artykule historia choroby omawianego pacjenta stanowi punkt wyjścia do dyskusji dotyczącej sposobu postępowania z zapaleniem szpiku kości czołowej i jej ubytkiem odsłaniającym zawartość przedniego dołu czaszki, co od wielu lat jest tematem nieustających dywagacji. W analizie omawianego przypadku podkreślono aspekt ścisłej współpracy w relacji lekarz – pacjent, mającej wpływ na proces leczniczy. Ponadto wskazano na konieczność podjęcia radykalnych metod terapeutycznych celem prewencji powikłań zapalenia zatok przynosowych, w chwili gdy leczenie zachowawcze zawodzi.
Słowa kluczowe: powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, zapalenie szpiku kości czołowej, guz Potta, rekonstrukcja zatoki czołowej
 

Otorynolaryngologia tom 12. nr 2.czerwiecstrony: od 89do 95
pełna wersja