Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Postępowanie w naczyniakach typu niemowlęcego
Beata Pucher 1/, Katarzyna Jończyk-Potoczna 2/, Jakub Sroczyński 1/, Magdalena Prauzińska 1/, Michał Kotowski 1/, Bartosz Polski 1/, Michał Grzegorowski 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2/ Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie. Naczyniaki typu niemowlęcego są jednym z najczęstszych nowotworów łagodnych tego okresu życia dziecka i występują u około 1-2% niemowląt. Wrodzone naczyniaki okolicy podgłośniowej są najczęstszymi nowotworami dróg oddechowych u dzieci i mogą prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności oddechowej.
Cel pracy. Ocena różnych metod leczenia naczyniaków typu niemowlęcego.
Materiał i metody. Badaniem objęto 18 dzieci, w tym 6 dzieci z naczyniakiem krtani, jedno ze współistniejącym naczyniakiem skóry pleców, 2 dzieci – z naczyniakiem zachyłka gruszkowatego, 4 dzieci – z naczyniakiem w obrębie ślinianki przyusznej, 3 – z naczyniakiem skóry głowy, 2 – z lokalizacją na języku, 1 z lokalizacją na nosie i 1 w tchawicy. Pacjenci byli leczeni w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w latach 2010-2014.
Wyniki. W 6 przypadkach rozpoczęto leczenie z zastosowaniem propranololu. U 2 dzieci z naczyniakiem okolicy podgłośniowej
wykonano tracheotomię w trybie pilnym, 1 dziecko ze zmianą zlokalizowaną w tchawicy wymagało pilnej intubacji. U 7 dzieci zmianę usunięto chirurgicznie, w tym u 3 przy użyciu lasera CO2.
Wnioski. Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków typu niemowlęcego wiąże się z minimalnym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych i może być kontynuowane w warunkach ambulatoryjnych. Jego skuteczność pozwala na uniknięcie przedłużonego stosowania sterydoterapii, przedłużonej intubacji, a nawet interwencji chirurgicznej.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 25do 29
pełna wersja